Potvrđena optužnica protiv Lazovića i Milovića

Petar Lazović, Foto: Boris Pejović

Teret ih za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja, šverc droge, krijumčarenje cigareta i teško ubistvo…

Izvor: Vijesti

Viši sud u Podgorici potvrdio je dio optužnice protiv grupe okrivljenog Radoja Zvicera, među čijim članovima su i policajci Petar Lazović i Ljubo Milović za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja, šverc droge, krijumčarenje cigareta.

Za teško ubistvo Milana Ljepoje odgovaraće Radoje Zvicer.

Odlukom suda obustavljen je krivični postupak protiv Zvicera, Slobodana Kašćelana i Milana Vujotića za planiranje ubistva Jovana Vukotića ispred policije u Kotoru usljed nedostatka dokaza za ovu kvalifikaciju krivičnog djela.

“U predmetu protiv R.Z. i ostalih, nakon ročišta za potvrđivanje optužnice održanog dana 24. februara 2023. godine u zakonom previđenom roku, dana 10. marta 2023. godine, donijeta je odluka. Nakon izrade pismeni otpravak odluke poslat je strankama dana 26. aprila 2023. godine. Pravo je branioca da zastupa svog klijenta na način na koji misli da je za njega najbolji, pa i da ocijene o zakonitostima sudskih odluka komentarišu u saopštenjima medija. S druge strane, sud se ne može upuštati u raspravu o zakonitosti odluka u medijima, sve što sud ocjenjuje da je potrebno reći nalazi se u samoj odluci, a ta odluka se preispituje od strane drugostepenog suda. Sud se takođe ne može upuštati u raspravu putem medija sa braniocem o zakonitosti postupanja u drugom predmetu, pogotovo pri činjenici da branilac ne postupa u drugom predmetu, i da ocjenu daje na osnovu medijskih izvještavanja”, kazala je “Vijestima” samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Marija Raković.

Sudija Zoran Radović je kontrolom dokaza utvrdio da se u konkretnom slučaju radilo o pripremnim radnjama koje nijesu pokušaj.

“Postupajući po kontroli optužnice protiv Z.R i dr, krivično vanraspravno vijeće ovog suda je našlo da nema mjesta optužbi protiv okrivljenih Z.R., V.M., i K.Š. da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ubistvo u pokušaju iz čl.143 u vezi čl.20 i 23 st.2 KZ CG, jer navedeno krivično djelo koje je u konkretnom predmet optužbe nije krivično djelo, kao i da nema mjesta optužbi protiv okrivljenih M.Lj., Ž.R. i M.R. zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.3 u vezi st.1 i 2 KZ CG, te i protiv okrivljenog L.P. zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 KZ CG, jer u odnosu na navedeno djelo nema dovoljno dokaza, pa je u ovom dijelu, protiv prethodno navedenih lica u odnosu na navedena krivična djela krivični postupak obustavljen”, saopšteno je iz Višeg suda.

Na optužnici su pored, Zvicera, Milovića, Lazovića, Mujovića, Kašćelana i Radoje Živković, Nikola Spasojević, Duško Roganović, Radovan Mujović, Radovan Pantović i Nikša Perović.

Lazović, Milović, Slobodan Kašćelan, Radovan Mujović, Pantović i Perović se terete da su zajedno sa odbjeglim Ljubom Milovićem, Radojem Živkovićem, Nikolom Spasojevićem Duškom Roganovićem pripadnici kriminalne organizacije Kotoranina Radoja Zvicera po čijem nalogu je u Srbiji decembra 2020. godineubijen Milan Lepoja.

U ostalom dijelu, krivično vijeće ovog suda je potvrdilo optužnicu SDT-a Kt-S br.172/22 od 30.12.2022. godine,kojem se:

– okrivljenom Z.R. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela – stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 1 u vezi st. 6 KZ CG, teško ubistvo iz čl. 144. st. 1 tačka 1 i 4 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, produženo krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore (iz tačke III dispozitiva optužnice), neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore (iz tačke IV dispozitiva optužnice), pranje novca iz čl. 268 st. 3 u vezi st. 1 i čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore (iz tačke III dispozitiva optužnice), u saizvršilaštvu sa okrivljenim Ž.R., neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, u saizvršilaštvu sa okrivljenim S.N., neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, u saizvršilaštvu sa okrivljenim K.S., neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, u saizvršilaštvu sa okrivljenim V.M., te krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore (iz tačke XIV dispozitiva optužnice).

– okrivljenom M.Lj. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela – stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CG, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 4 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore (iz tačke IV dispozitiva optužnice), produženog krivičnog djela krijumčarenje iz čl. 265 st. 3 u vezi čl. 23 st. 2 i čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 4 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore (iz tačke VIII dispozitiva optužnice);

– okrivljenom L.P. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela djela -stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CG, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 4 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore (iz tačke III dispozitiva optužnice), produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 st. 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore, produženog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 4 u vezi st. 1 u vezi čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore (iz tačke VII dispozitiva optužnice), produženog krivičnog djela krijumčarenje iz čl. 265 st. 3 u vezi čl. 23 st. 2 i čl. 49 Krivičnog zakonika Crne Gore, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 4 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore (iz tačke VIII dispozitiva optužnice);

– okrivljenom Ž.R. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela -stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CGi neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore;

– okrivljenom S.N. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela -stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CG ineovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore;

– okrivljenom K.S. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela – stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CG ineovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore;

– okrivljenom V.M. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela -stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CG ineovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore;

– okrivljenom R.D. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela -stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CGi neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore;

– okrivljenom M.R. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela -stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CG, pranje novca iz čl. 268 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore ineovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore;

– okrivljenom P.R. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela -stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CG ineovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300. st. 1 u vezi čl. 23 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore;

– okrivljenom P.N. stavlja na teret izvršenje krivičnih djela -stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZ CG i pranje novca iz čl. 268 st. 3 u vezi st. 1 i čl. 23. st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore. ž

Prema navodima tužilačkog akta koju potpisuje specijalni tužilac Zoran Vučinić, ova kriminalna organizacija formirana je u drugoj polovini 2020. godine i osim u Crnoj Gori djelovala je u Južnoj Americi, Africi, Evropi i Australiji.

© 2022 Sva prava zadržana

© 2022 Sva prava zadržana