Kontakt

Kontakt

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS
Istraživački centar MANS
Adresa:
Dalmatinska 188
81000 Podgorica
Crna Gora
 
Tel + 382 20 266 326
Mob + 382 69 449 094
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS
Istraživački centar MANS
Adresa:
Dalmatinska 188
81000 Podgorica
Crna Gora
 
Tel + 382 20 266 326
Mob + 382 69 449 094

© 2022 Sva prava zadržana

© 2022 Sva prava zadržana