Katnić od EUROPOLa tražio podatke o Lazoviću i Miloviću

Milivoje Katnić, Foto: Boris Pejović

Portal “Libertas press” je danas objavio izvode iz dopisa Specijalnog državnog tužilaštva iz kojih se vidi da se bivši Glavni specijalni tužilac, Milivoje Katnić, u septembru 2021. godine zvanično obratio EUROPOLu za molbom da mu se dostave podaci o presretnutoj SKY komunikacija na telefonima koje su koristili policijski službenici Petar Lazović i Ljubo Milović, ali i pripadnici kriminalnog klana Veljko Belivuk i Marko Miljković. Nakon dobijanja podataka od EUROPOLa, Katnić je u januaru 2022. godine zatvorio istragu uz obrazloženje da nema osnova za dalje procesuiranje Lazovića i Milovića.

Autor: Dejan Milovac (MANS)

“Za potrebe krivičnog postupka, koji se vodi pred nadležnim državnim organima Crne Gore, molim vas da nam dostavite sve komunikacije koje su ostvarene preko naprijed navedenih mobilnih telefona (Milović, Lazović, Belivuk, Miljković), nick name-ova, pristupnih šifri za aplikaciju “Sky“ i to, kako odlaznih, tako i dolaznih, uključujući vrijeme predmetnih komunikacija, eventualno fotografije koje su slate ili primane preko navedenie aplikacije, kada su iste otvorene, na koji način su plaćene te, ukoliko su plaćene elektronski, potrebno je da nam dostavite i brojeve računa sa kojih je izvršeno plaćenje, ukoliko je to moguće“, napisao je u zamolnici EUROPOLu sada bivši glavni specijalni tužilac Katnić u koju je uvid imao portal Libertas press.

Ovoj zamolnici prethodila je dokumentacija koju je EUROPOL predao Specijalnom državnom tužilaštvu 16. jula 2021. godine u kojoj je, između ostalog, doslovno navedeno da su službenici policije Petar Lazović i Ljubo Milović članovi kriminalnog klana Kavač.

“Imajući u vidu navedeno, a u cilju utvrđivanja osnova sumnje da su imenovani u svojim radnjama ostvarili bitna obilježja bića krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a, stav 2 u vezi stava 1 i 6 KZ CG, a koji osnovi sumnje proizlaze iz komunikacije koje su imenovani ostvarili sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije i koje su navedene u izvještaju EUROPOLa. Naime, od strane EUROPOLa dostavljeni su podaci o komunikacijama koje su označena lica imala sa drugim licima koja su postala pripadnici ove kriminalne organizacije u predmetu pod radnim nazivom “Limit“, a u vezi sa djelovanjem kriminalne organizacije čiji pripadnici su naprijed označena lica. U svrhu prikupljanja materijalnih dokaza o izvršenim krivičnim djelima, a imajući u vidu Evropsku konvenciju o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima sa dodatnim Protokolima i Bilateralni ugovor između SFRJ i Republike Francuske o uzajamnoj pomoći u krivičnim stvarima, a koji sporazum je Crna Gora kao jedna od naslednica SFRJ prihvatila, molimo vas da nam dostavite dokaze u formi koja se može koristiti pred krivičnim sudom, a u vezi sa djelovanjem označene kriminalne organizacije, odnosno njenih pripadnika“, napisao je u zahtjevu sada bivši tužilac Katnić.

EUROPOL je odgovorio na Katnićev zahtjev, ali je specijalni tužilac Saša Čađenović, 20. januara 2022. godine, donio odluku da “nema osnova za preduzimanje krivičnog gonjenja protiv bilo kog lica za bilo koje krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti“.

Nakon što je portal Libertas press početkom maja ove godine objavio transkripte presretnute komunikacije između Lazovića i Milovića sa pripadnicima kavačkog klana, Katnić je rekao da je Petar Lazović bio na tajnom zadatku i da je postupao u skladu sa zakonom i ovlašćenjima i da je o svim radnjama pravovremeno obavještavao pretpostavljene.

© 2022 Sva prava zadržana

© 2022 Sva prava zadržana