Krstović lično naručio kontejnere, ćerka kontrolisala isporuku

Krstović, privođenje, foto: Pobjeda

“Okrivljena Marina Krstović je učestvovala u nabavljanju i organizaciji transporta pošiljke u kojoj su se nalazile banane i opojna droga kokain, tako što je sve detalje dogovarala na engleskom jeziku sa prodavcem banana vlasnikom firme “COEXFRUIT S.A” iz Ekvadora, a potom pratila kretanje pošiljke tokom transporta od luke u Ekvadoru do Luke Bar” navodi se u spisima predmeta.

Apelacioni sud odbio je žalbe izjavljene na produženje pritvoraBudimiru i Marini Krstovićkoji se terete da su nabavili i organizovali prebacivanje 1.400 tona kokaina visoke čistoće iz Ekvadora u Crnu Goru, pišu Dnevne novine.

U obrazloženju suda navodi se da su ocjenom dokaza iz spisa predmeta prvostepenog suda, do nivoa postojanja osnovane sumnje utvrdili da su osumnjičeni učinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Naime, prema ocjeni dokaza Budimir Krstović je lično naručio iz firme u Ekvadoru tri kontejnera banana u kojima je bilo skrivena ogromna količnina kokaina.

Njegova ćerka Marina je komunicirala sa vlasnikom firme u Ekvadoru iz koje su kontejneri stigli, pomno je pratila njihovu isporuku, kao i carinjenje u Luci Bar.

Osumnjičeni Budimir Krstović je, kako se navodi u spisima predmeta, osnovano sumnjiv da je tokom jula i avgusta 2021. godine, u Ekvadoru neovlašćeno radi prodaje nabavio, apotom i neovlašćeno radi dalje prodaje držao u svom magacinu u Mojanovićima u blizini Podgorice 1.400 kg kokaina.

“Okrivljena Marina Krstović je učestvovala u nabavljanju i organizaciji transporta pošiljke u kojoj su se nalazile banane i opojna droga kokain, tako što je sve detalje dogovarala na engleskom jeziku sa prodavcem banana vlasnikom firme “COEXFRUIT S.A” iz Ekvadora, a potom pratila kretanje pošiljke tokom transporta od luke u Ekvadoru do Luke Bar. Zatim je organizovala carinjenje pošiljke sa bananama u kojima se nalazila opojna droga, te nakon toga pratila prijem i organizovala uskladištenje tovara u magacin u Mojanovićima”, navodi se u spisima predmeta.

Ističe se da imajući u vidu da se poslom poručivanja, nabavke, kontrole transporta, carinjenja, a potom i uskladištenjem poručene robe osumnjičena bavi od ranije, što ukazuje na osnovanu sumnju da ista ima potpunu kontrolu nad tovarom , to proizilazi i sumnja da je okrivljena znala da se u predmetnom tovaru nalazi i opojna droga.

Takođe, i po ocjeni ovog suda postupak smještaja predmetnog tovara u magacine, a posebno banana u hladnjače na tzv. sazrijevanje, umanjuje mogućnost da bi do predmetne opojne droge moglo doći bilo koje nepoznato lice, izuzev okrivljenih i njima povjerljivih lica.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni Budimir Krstović izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret proizilazi iz činjenice da je okrivljeni predmetne kontejnere lično kupio, te da su od tri kontejnera koji su stigli u Luku Bar jedan otpremljen za Srbiju, u kojem su bile spakovane samo banane, da bi druga dva ko ntejnera, od kojih se u jednom nalazila opojna droga kokain, usmjerio u mjesto Mojanovići gdje se nalazi njegovo skladište.

“Što ukazuje na osnovanu sumnju da je kontrolisao kretanje ovog kontejnera iz razloga što se u njemu nalazila opojna droga kokain radi dalje prodaje, jer je i po ocjeni ovog suda nelogično da bi bilo koje osobe bez znanja okrivljenog količinu od 1.400 kg opojne droge kokain spakovale u navedeni kontejner sa bananama koje su stigle u njegov magacin i pod potpunom njegovom kontrolom”, navodi se u odluci suda.

Izvor: Pobjeda

© 2022 Sva prava zadržana

© 2022 Sva prava zadržana