Tag: Ljiljana Lazović

  • Dokumentacija o Lazoviću biće predata nadležnim organima

    Dokumentacija o Lazoviću biće predata nadležnim organima

    Način na koji je porodica policijskog funkcionera Zorana Lazovića sticala imovinu mora biti predmet pažnje nadležnih organa, u prvom redu Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), ali i Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP). Izvor: MANS MANS će zbog toga početkom naredne sedmice ASK-u predati inicijativu protiv Zorana Lazovića jer nije prijavio da…

  • Kumovske veze i(li) trgovina uticajem?

    Kumovske veze i(li) trgovina uticajem?

    Dok u Upravi policije već duže vremena najavljuju provjeru porijekla imovine svojih službenika, Istraživački centar MANSa je došao do podataka koji upućuju na neobične poslovne transakcije između porodice bivšeg uticajnog operativca policije i tajne službe, Zorana Lazovića i kompanije Bemax. Sa druge strane, istraživanje porijekla kompletne imovine i prihoda Zorana Lazovića i njegove porodice je…